Antwerps Collegium Musicum


Archief Componisten

 

 

Antwerps Collegium Musicum (A.C.M.)
 

Wordt verwacht:

 •  Driekoningenconcerten in 2015: Oud-Vlaamse kerstliederen in een barok kleedje gestoken  
  door Willem Ceuleers en Piet Stryckers e.a. (programma en toelichting)

  • zondag 4 januari 2015: 15u00 : concert in de Protestantse Kerk Brabantdam te GENT

  • dinsdag 6 januari 2015: 20u00 : concert in de kerk vd Verrezen Heer te BERCHEM
    

 •  Mattheüspassie van Ceuleers:

  • zondag 15 maart 2015: 16u00, Wouw (NL), Sint-Lambertuskerk

  • vrijdag 20 maart 2015: 20u00, Antwerpen, Lange Winkelstraat

  • zondag 22 maart 2015: namiddag, Sinaai, Sint-Catharinakerk

links naar concerten en andere dingen die zijn voorbijgegaan...
Wie Willem volgen wil: www.ceuleers.eu

 

[Français / English]

 

Info
foto: Paulien VerlacktHet Antwerps Collegium Musicum (A.C.M.) is in 2000 opgericht en groepeert instrumentalisten en zangers die geïnteresseerd en gespecialiseerd zijn in de beoefening van oude(re) muziek, m.n uit de periode van de Renaissance en Barok. Niet een puristische opvatting omtrent een authentieke uitvoering is hun uitgangspunt, maar het verlangen om samen ‘goede’ muziek te maken en uit te voeren, liefst in een zo optimaal mogelijke context. De figuur van Willem Ceuleers (
veelzijdig muzikant) speelt in deze groep een belangrijke rol. Hij zet de muzikale koers uit en bewaakt de kwaliteit. Het Antwerps Collegium Musicum is gespecialiseerd in “concerten+”, concerten waar de muziek geplaatst en geduid wordt. Voor religieuze muziek betekent dit dat men streeft naar meditatieve concerten, waar iets van de oorspronkelijke bedoeling en/of liturgische setting van de muziek tot z’n recht kan komen.Opnieuw is het niet de bedoeling om letterlijke historische reconstructies te maken. Dat is onmogelijk en voer voor religieuze archeologen. Als iets van de ‘geest’ van de oorspronkelijke muziek kan worden ‘gered’ door ze in het heden op te roepen, is de doelstelling al meer dan bereikt. Voor de invulling van deze concerten staan Willem Ceuleers en Dick Wursten gezamenlijk in. 

 

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van deze en toekomstige activiteiten van het A.C.M. geef uw adres dan door aan Dick Wursten of aan:

Willem Ceuleers

Turnhoutsebaan 605,

2110 Wijnegem

willem@ceuleers.eu

website: www.ceuleers.eu

 

 

eerstkomende concerten:

Driekoningenconcert 2015: Oude Vlaamse kerstliedjes in een barok kleedje 

zondag 4 januari 2015 :         15u00 : concert, Gent, Protestantse Kerk aan de Brabantdam
dinsdag 6 januari 2015 :        20u00 : concert, Berchem, Kerk van de Verrezen Heer

In 2011 selecteerde Erik Van Nevel (dirigent van het barok-ensemble Currende) een aantal Oud-Nederlandse kerstliederen en vroeg Piet Stryckers en Willem Ceuleers om hiervan nieuwe arrangementen te schrijven in de stijl van barokke meesters als Bach, Telemann, Buxtehude en Handel. Dit leidde tot een KerstCD: O Kerstnacht schooner dan de daegen (met als zanger Jan De Wilde). In dit concert herneemt Willem Ceuleers met instrumentisten en zangers van het Antwerps Collegium Musicum (A.C.M.) dit sfeervolle kerstprogramma, dat aangevuld wordt met nog enkele nieuwe arrangementen geschreven door leden van het A.C.M.
Tussen de bedrijven door zal Dick Wursten ter gelegenheid van Driekoningen het verhaal vertellen van de Vierde Wijze...

 

 Op het programma

 1. Wij koningen rijk en groot van macht
 2. Een kint geboren in Bethlehem
 3. Ontwaeckt, loopt, herders, desen nacht
 4. Maria die soude naer Bethlehem gaen
 5. Kinder swijcht, so moochdi horen
 6. O nacht, o blyde nacht
 7. O Kersnacht, schooner dan de daegen
 8. Een seraphinsche tonghe
 9. Hoe leit dit kindeken hier in de kou!
 10. Dag vrouw, dag man
 11. Eer zij God in onze dagen
 12. Het was een maghet uutvercoren
 13. O herders, laet u bocxkens en schaepen
 14. Dansen wil mijn hart en springen
 15. Nu sijt willekome Jesu, lieven Heer / In Dulci Jubilo

 

 

 

 

 

 

 

                      

3. financiën

Omdat het Antwerps Collegium Musicum werkt zonder subsidie of sponsoring, wordt een vrije bijdrage gevraagd ter bestrijding van de onkosten, die aan het organiseren van deze concerten verbonden zijn.

 

en français:

Antwerps Collegium Musicum (A.C.M.)
Cet ensemble a été fondé en 2000 et réunit des instrumentistes et chanteurs intéressés et spécialisés dans la musique ancienne, plus précisément des époques de la Renaissance et du Baroque. Le point de départ n'est pas une philosophie puriste de la pratique dite "authentique", mais le désir jouer de la "bonne" musique ensemble, et dans un contexte optimal. Willem Ceuleers, un musicien polyvalent, joue un rôle proéminent dans cet ensemble. Il trace la ligne artistique et sauvegarde la qualité.
Le A.C.M. se spécialise dans des concerts avec une valeur ajoutée, des "concerts+", où la musique est présentée dans un contexte. Ainsi la musique religieuse est interprétée dans des concerts méditatifs, où l'optique originelle de sa création ressortit mieux. Le but n'est pas une reproduction exacte du contexte historique; ambition impossible et objet d'étude des archéologues religieux. Il s'agit plutôt de suggérer et de faire revivre aujourd'hui l'esprit originel de la musique. Les concerts méditatifs sont conçus par Willem Ceuleers et Dick Wursten.

 

English

Antwerp Collegium Musicum (A.C.M.)
This group was founded in 2000 and brings together instrumentalists and singers interested and specialized in early music,  specifically Renaissance and Baroque. The starting point is not a purist philosophy striving towards so-called "authentic" performances, but the desire to play "good" music together, and this in an optimal context. Willem Ceuleers, a versatile musician, plays a prominent role in this set. The A.C.M. specializes in concerts with an added value, "concert+", where music is presented in an appropriate context. Therefore, religious music is often interpreted in more "meditative concerts", where something of the original intention of the music can be experienced. The goal is not an exact reproduction of the historical context. We are no archaeologists of religious music. It is rather to suggest and to revive the original spirit of the music today. The programs are conceived by Willem Ceuleers and Dick Wursten.