Antwerps Collegium Musicum


Archief Componisten

 

 

Antwerps Collegium Musicum (A.C.M.)
 

Wordt verwacht:

  •  Mattheüspassie van Ceuleers (reprise, voor info klik hier):

    • zondag 15 maart 2015: 16u00, Wouw (NL), Sint-Lambertuskerk

    • vrijdag 20 maart 2015: 20u00, Antwerpen, prot. kerk (Lange Winkelstraat 5)

    • zondag 22 maart 2015: namiddag, Sinaai, Sint-Catharinakerk (aan de Dries)

  •  muziek van Andrea & Giovanni Gabrieli: zondag 10 mei 2015, 15u00, Sint-Laurentiuskerk

links naar concerten en andere dingen die zijn voorbijgegaan...
Wie Willem volgen wil: www.ceuleers.eu

 

[Français / English]

 

Info
foto: Paulien VerlacktHet Antwerps Collegium Musicum (A.C.M.) is in 2000 opgericht en groepeert instrumentalisten en zangers die geïnteresseerd en gespecialiseerd zijn in de beoefening van oude(re) muziek, m.n uit de periode van de Renaissance en Barok. Niet een puristische opvatting omtrent een authentieke uitvoering is hun uitgangspunt, maar het verlangen om samen ‘goede’ muziek te maken en uit te voeren, liefst in een zo optimaal mogelijke context. De figuur van Willem Ceuleers (
veelzijdig muzikant) speelt in deze groep een belangrijke rol. Hij zet de muzikale koers uit en bewaakt de kwaliteit. Het Antwerps Collegium Musicum is gespecialiseerd in “concerten+”, concerten waar de muziek geplaatst en geduid wordt. Voor religieuze muziek betekent dit dat men streeft naar meditatieve concerten, waar iets van de oorspronkelijke bedoeling en/of liturgische setting van de muziek tot z’n recht kan komen.Opnieuw is het niet de bedoeling om letterlijke historische reconstructies te maken. Dat is onmogelijk en voer voor religieuze archeologen. Als iets van de ‘geest’ van de oorspronkelijke muziek kan worden ‘gered’ door ze in het heden op te roepen, is de doelstelling al meer dan bereikt. Voor de invulling van deze concerten staan Willem Ceuleers en Dick Wursten gezamenlijk in. 

 

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van deze en toekomstige activiteiten van het A.C.M. geef uw adres dan door aan Dick Wursten of aan:

Willem Ceuleers

Turnhoutsebaan 605,

2110 Wijnegem

willem@ceuleers.eu

website: www.ceuleers.eu

 

 

eerstkomende concerten:

Wegens succes hernomen: Willem Ceuleers, Mattheüspassie

·         zondag 15 maart 2015: 16u00, Wouw (NL), Sint-Lambertuskerk

o   meer info in De Krant regio Wouw 12 februari 2015

·         vrijdag 20 maart 2015: 20u00, Antwerpen, Protestantse kerk aan de Lange Winkelstraat 5

·         zondag 22 maart 2015: 15u00, Sinaai, Sint-Catharinakerk (aan de Dries)

Na de zeer goed onthaalde Johannespassie (2012, reprise in 2013), kwam Willem Ceuleers vorig jaar met zijn muzikale vertolking van de Passie (het lijdensverhaal van Christus) volgens Mattheüs. Opnieuw was de respons heel positief. Om aan de aanvragen tot uitvoering te voldoen gaan koor, orkest en solisten van het A.C.M. – allemaal vrijwilligers, die dit ‘naast de uren’ doen uit liefde voor de muziek – op tournée.

EXTRA TOELICHTING:

Wie ‘Mattheüspassie’ zegt, zegt Bach. Die maakte van deze Passie zijn religieuze magnus opus, een muzikaal meesterwerk zonder weerga. Qua compositiestijl is de Matthëuspassie van Ceuleers hiermee niet te vergelijken. Net als in zijn Johannespassie laat Ceuleers zich niet zozeer leiden door de late barok van Bach (met z’n grote emotionele gebaren), maar door de vroege barok (à la Heinrich Schütz), waar niet de emotionaliteit, maar de expressiviteit centraal staat: er moet een verhaal verteld worden met muzikale middelen. Centraal staan dus de recitatieven, de dialogen en de turbae (de reacties van ‘het volk’). Af en toe wordt de handeling stilgezet en klinkt er een koraal. Deze ‘koren’ dienen als rustpunten. Ze roepen de luisteraar op om op het vertelde te reflecteren. Zes maal groeit zo’n koraal uit tot een ‘klein geestelijk concert’ voor sopranen en bas. De tekst van Mattheüs is niet alleen veel langer dan die van Johannes (verhouding 3:2) maar ook veel levendiger. Er gebeurt van alles, er is interactie en dialoog. De recitatieven zijn dan ook behoorlijk levendig en vormen een muzikale uitdaging op zich. Het werk vereist minimaal 4 zangers en 4 instrumenten, maar komt beter tot z’n recht in een royalere bezetting, waar het A.C.M. dan ook voor gekozen heeft, waar naast de solisten ook een barokorkest en een koor aan meewerken.

Mattheüspassie (Evangelie naar de beschrijving van de evangelist Mattheüs , h. 26-27)

componist: Willem Ceuleers  / vertaling : naar Jos Keulers

NB, Telkenmale gaat het om een concertante uitvoering.

 

 

                      

3. financiën

Omdat het Antwerps Collegium Musicum werkt zonder subsidie of sponsoring, wordt een vrije bijdrage gevraagd ter bestrijding van de onkosten, die aan het organiseren van deze concerten verbonden zijn.

 

en français:

Antwerps Collegium Musicum (A.C.M.)
Cet ensemble a été fondé en 2000 et réunit des instrumentistes et chanteurs intéressés et spécialisés dans la musique ancienne, plus précisément des époques de la Renaissance et du Baroque. Le point de départ n'est pas une philosophie puriste de la pratique dite "authentique", mais le désir jouer de la "bonne" musique ensemble, et dans un contexte optimal. Willem Ceuleers, un musicien polyvalent, joue un rôle proéminent dans cet ensemble. Il trace la ligne artistique et sauvegarde la qualité.
Le A.C.M. se spécialise dans des concerts avec une valeur ajoutée, des "concerts+", où la musique est présentée dans un contexte. Ainsi la musique religieuse est interprétée dans des concerts méditatifs, où l'optique originelle de sa création ressortit mieux. Le but n'est pas une reproduction exacte du contexte historique; ambition impossible et objet d'étude des archéologues religieux. Il s'agit plutôt de suggérer et de faire revivre aujourd'hui l'esprit originel de la musique. Les concerts méditatifs sont conçus par Willem Ceuleers et Dick Wursten.

 

English

Antwerp Collegium Musicum (A.C.M.)
This group was founded in 2000 and brings together instrumentalists and singers interested and specialized in early music,  specifically Renaissance and Baroque. The starting point is not a purist philosophy striving towards so-called "authentic" performances, but the desire to play "good" music together, and this in an optimal context. Willem Ceuleers, a versatile musician, plays a prominent role in this set. The A.C.M. specializes in concerts with an added value, "concert+", where music is presented in an appropriate context. Therefore, religious music is often interpreted in more "meditative concerts", where something of the original intention of the music can be experienced. The goal is not an exact reproduction of the historical context. We are no archaeologists of religious music. It is rather to suggest and to revive the original spirit of the music today. The programs are conceived by Willem Ceuleers and Dick Wursten.